Какво е APRS

logo-aprsneg

swat_logobanner_nurts

APRS (Automatic Packet Reporting System)

е разновидност на цифровата ПАКЕТНА радиолюбителска радиовръзка.

APRS протокола е разработен от WB4APR Bob Bruninga през

1992г.

www.aprs.org

constellation

С този вид радиовръзка / чрез радиостанция или интернет / се предава информация за местонахождението на обектите (gps координати, данни за земетресения /quake/), в които има оборудване със система за APRS, както и информация от WX (метеорологични станции /meteo/), изпращане на кратки съобщения под формата на SMS между APRS станциите и възможността за изпращане на съобщения до пощенските кутии (електронна поща).

Основния радио-комуникационен канал е на 144.800Mhz – Европа и 144.390Mhz – USA.

Всеки обект е обозначен със специални символи и номериране (symbol, SSID), с което дадена станция или обект може да се види на картите, използвани в APRS протокол.

Освен кратките съобщения, метео данни и бюлетини, данни за природни бедствия като земетресения, голямото предимство на системата е визуализирането на координати на карта.

Пълно описание на APRS протокола ТУК !

Всяка точка/gate от мрежата може да работи като свързана с общата мрежа чрез интернет и при отпадане на интернет свързаността да работи като ретранслатор/digi като препредава данните към следващата точка която я приема, по този начин е организирана независимостта на APRS мрежата от отпадане на интернет в определен район или отпадане на определена точка.

По същият начин са организирани и опорните интернет мрежи в APRS ,

 http://aprs2.net , http://aprs.net , http://aprs.bg

множество сървъри в различни точки на света, при отпадане на сървър трафикът се пренасочва към друг работещ сървър от глобалната APRS мрежа.

APRS

 На горната снимка е изобразен общият принцип на работа на APRS мрежата при предаване на позиция през радиоканал.

APRS мрежата е предназначена само за лицензирани радиолюбители и не може да бъде използувана от радиостанции без лиценз !!!

За тези които не притежават лиценз има независима CB APRS мрежа която използва CB – радиостанций – граждански, описанието на тази мрежа може да намерите ТУК за момента тази мрежа няма развита структура в България.

bfraПри регистриране в страницата моля попълвайте коректно вашите имена, електронен адрес и радиолюбителски префикс за да можете да получите пълен достъп до страницата след преглед от администратор!

Има теми и статии заключени само за радиолюбители !