APRS SSID

APRS конфигурация на оборудването

При конфигурирането на APRS станциите следва да се има предвид, че са възприети следните идентификатори за под-мрежи (SSID), които се добавят към радиолюбителския повиквателен знак с тире пред тях, в зависимост от предназначението на станцията:

-SSID – Описание

-0 – Домашна радиостанция или домешен шлюз към Интернет (HSIGate)

-1 – Цифров ретранслатор

-2 – Цифров ретранслатор

-3 – Цифров ретранслатор

-4 – Шлюз КВ-УКВ диапазон

-5 – Интернет шлюз (IGate)

-6 – Работа през спътник

-7 – Носима (портативна) радиостанция

-8 – Морска радиостанция

-9 – Мобилна (возима) радиостанция

-10 – Работа през Интернет

-11 – APRS бутон (автоматично предаване на координатите на местоположението)

-12 – Преносими апаратури, като лаптопи, къмпингови станции и др.

-13 – Не се използва

-14 – Работа на КВ

-15 – Устройство за проследяване